PHÒNG KHÁM TAI MŨI HỌNG

Bs Chuyên khoa II NGUYỄN THÀNH LỢI

Trưởng khoa TMH BV TMH TP HCM

ĐC:  380/1 Nguyên Thị Minh Khai  P5 Q.3 TPHCM

Điện thoại: (08) 3839 8258 – 0903 939 570

Nguyen Thanh Loi BV TMH HCM


XEM SƠ ĐỒ PHÓNG LỚN TÌM PHÒNG MẠCH BS NGUYỄN THÀNH LỢI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>